Thỏa thuận chiến lược quảng bá hạt phân tán giữa Huge Energy và Fujian Datang 2021-08-01

Vào năm 2021, Xiamen Huge Energy Stock Co., Ltd. đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Fujian Datang International Energy Co., Ltd. và Fujian New Energy Technology Industry Association in Xiamen. Trong hợp tác này, ba bên dự định sẽ tiến hành hợp tác sâu rộng trong phát triển dự án, đầu tư, xây dựng, vận hành và bảo trì trong lĩnh vực năng lượng mới dựa trên nguyên tắc chia sẻ tài nguyên và bổ sung lợi thế, cùng thúc đẩy thúc đẩy quang điện trong toàn quận là một biện pháp quan trọng giúp thực hiện hai chiến lược quốc gia là "đỉnh cao phát thải, trung tính carbon" và Tái sinh nông thôn.


Trang Chủ

Các sản phẩm

về chúng tôi

tiếp xúc

hàng đầu